تبلیغات
طایفه شهنوازی
بلوچستان

بَلوچـِستان نام بخش جنوبی و اعظم استان سیستان و بلوچستان ایران و همچنین بزرگ‌ترین استان کشور کنونی پاکستان است که در غرب این کشور واقع شده و بدان بلوچستان پاکستان هم می‌گویند. سرزمننی که اکنون به بلوچستان نام دارد به اسم «مکاً مشهور بوده که یونانیها آن را»گدروزیاً نامیدند. در زمان قدیم در سرزمین بلوچستان باتلاق بسیار وجود داشت و «ارایناً در زبان سانسکریت به معنی باتلاق است و برخی معتقدند از ترکیب این دو کلمه با کلمه»مکاً کلمه‌ای پدید آمد که به مرور زمان به «مکران» تبدیل شد. کلمه بلوچستان نیز از زمانی اطلاق شد که بلوچ‌ها در آن سکونت کردند.

زبان مردم بلوچستان بلوچی است که جزو خانواده زبان‌های ایرانی محسوب می‌گردد , زبان‌های ایرانی نیز یکی از زیر خانواده‌های زبان‌های هند و اروپایی است. این که این زبان متعلق است به خانواده زبان‌های ایرانی است هیچ شک و تردیدی وجود ندارد , اما این که سیر تحول آن چگونه بوده‌است , هنوز به روشنی معلوم نیست , یعنی جد بزرگ این زبان ایرانی باستان است اما چطور از ایرانی باستان به بلوچی امروز رسیده‌ایم مشخص نیست. نکته‌ای که باید به آن توجه نمود این است که استان سیستان و بلوچستان ایران , از دو بخش تشکیل شده‌است , سیستان که شامل زابل و بخش‌های اطراف آن است و بلوچستان که زاهدان و سایر بخش‌های جنوبی استان را در بر می‌گیرد. همان طور که ذکر شد زبان مردمان بلوچستان بلوچی است اما , زبان مردمان سیستان فارسی با گویش سیستانی می‌باشد.   


منبع:http://fa.wikipedia.org/wiki